Flaten & Gårdveda fiber
 
 

Byggbeslut har nu tagits och installationen drar igång efter sommaren med start i Gårdveda och sedan steg för steg ut därifrån. Målet är att alla anslutningar skall vara klara innan jul.


Föreningen jobbar sedan 2014 för att vi ska få fiber i vårt område. Eftersom regelverket ändrades så vi inte kunde bygga nätet i egen regi arbetar vi sedan 2017 ihop med Telia Öppen fiber.


Utbyggnaden baseras på den långa kanalisation med över två mil fiberslang som vi lyckades få till 2016-17 tillsammans med kommunen när E.On grävde ner sitt ledningsnät här i området och fiberföreningens stora engagemang med att skaffa intresserade.


Stort tack till eldsjälarna Carl-Ola och Martina som med sitt arbete lagt grunden för att vi får fiber. Utan kanalisationen och det stora jobbet med att samla ihop oss intresserade hade Telia aldrig fått ihop det här.


Vi såg den 25 juni de första orderbekräftelserna på fiber i vårt område. De går nu ut till alla som tecknat avtal med Telia Öppen fiber.


Nu är det viktigt att alla som inte redan har tecknat avtal med Telia gör det så att vi får med er alla i projeket


https://landsbygd.oppenfiber.se/


Hjälp oss att få med grannarna. Har ni problem med att teckna avtalen eller fortfarande är tveksamma, vår “ambassadör” Martina hjälper er gärna.


Ytterligare information kommer här på hemsidan så snart vi hinner med.


För styrelsen i Flaten & Gårdveda Fiber,

Klas


Klas Liljegren

Ordförande


Info@flatenfiber.se


-------------------------------------------------------------------------


Hemsidan uppdaterad 2020-07-05.


-------------------------------------------------------------------------


Medräknat Gårdveda "tätort" finns det 80-90 fastigheter i vårt medlemsregister som tidigare tecknat avtal med fiberföreningen.


Vi kommer att skicka ut ett informationsbrev till alla medlemmar. Samtidigt kommer alla som tecknat fiberavtal med föreningen och inte redan hunnit att få tillbaka dessa makulerade att få sina tillbaka också. Vi är tyvärr tvungna att göra så då Telia enbart kan godkänna sina egna standardavtal (se informationen ovan). Det är alltså bara Telias egna avtal som gäller!


Telias bekräftelser kommer enbart på mail !!! Vi har haft någon incident där någon bytt mailadress och inte fått sin bekräftelse. Kontakta omedelbart Telia om ni inte har fått era bekräftelser som ni ska. Om någon inte “kommer med” hos Telia Öppen fiber av olika skäl så meddela direkt till Carl-Ola eller Martina så vi vet om det och kan försöka hjälpa till.


Situationen med den gamla telestationen i Vrånganäs som Telia planerat att lägga ner precis innan fibern blir klar håller vi på att försöka reda ut mellan Telia och Telia Öppen fiber. Några medlemmar sitter idag med en orderbekräftelse på fiber och samtidigt ett “hot” att de snabbt måste byta till mobilt bredband för att inte bli utan telefon. Det här blir bara dyrt för Telia och vi hoppas vi kan hitta en lösning. Mer information kommer i veckan!


Observera också vilken variant ni beställt på Öppen fiber. Det finns två olika priser, ett lite lägre där man är bunden till Telia som leverantör i 24 månader och ett där man fritt kan välja leverantör av tjänsterna redan från början.

 

Nu är det klart! Fibern byggs i höst!