Flaten & Gårdveda fiber
 
 

Byggbeslut har nu tagits och installationen drar igång efter sommaren med start i Gårdveda och sedan steg för steg ut därifrån. Målet är att alla anslutningar skall vara klara innan jul.


Föreningen jobbar sedan 2014 för att vi ska få fiber i vårt område. Eftersom regelverket ändrades så vi inte kunde bygga nätet i egen regi arbetar vi sedan 2017 ihop med Telia Öppen fiber.


Utbyggnaden baseras på den långa kanalisation med över två mil fiberslang som vi lyckades få till 2016-17 tillsammans med kommunen när E.On grävde ner sitt ledningsnät här i området och fiberföreningens stora engagemang med att skaffa intresserade.


Stort tack till eldsjälarna Carl-Ola och Martina som med sitt arbete lagt grunden för att vi får fiber. Utan kanalisationen och det stora jobbet med att samla ihop oss intresserade hade Telia aldrig fått ihop det här.


Vi såg den 25 juni de första orderbekräftelserna på fiber i vårt område. De går nu ut till alla som tecknat avtal med Telia Öppen fiber.


Nu är det viktigt att alla som inte redan har tecknat avtal med Telia gör det så att vi får med er alla i projeket


https://landsbygd.oppenfiber.se/


Hjälp oss att få med grannarna. Har ni problem med att teckna avtalen eller fortfarande är tveksamma, vår “ambassadör” Martina hjälper er gärna.


Ytterligare information kommer här på hemsidan så snart vi hinner med.


För styrelsen i Flaten & Gårdveda Fiber,

Klas


Klas Liljegren

Ordförande


Info@flatenfiber.se


-------------------------------------------------------------------------


Hemsidan uppdaterad 2020-07-14 med en del redaktionella ändringar.


Vi har några frågor vi håller på att klara ut med Telia och Telia Öppen fiber. Vi tar med det här så fort vi kan.


-------------------------------------------------------------------------

 

Nu är det klart! Fibern byggs i höst!

Dålig timing - Telestationen i Vrånganäs stängs 30/9!

Situationen med telestationen i Vrånganäs som Telia planerat att lägga ner precis innan fibern blir klar håller vi på att försöka reda ut mellan Telia och Telia Öppen fiber.


Några medlemmar sitter idag med en orderbekräftelse på fiber från Telia Öppen fiber och samtidigt med ett erbjudande från Telia att byta till mobilt bredband för att inte bli utan telefon när det gamla “kopparnätet” släcks ner den 30/9. Vi har just nu många medlemmar som är både förvirrade och oroliga över det här.


Det vi vet just nu är att kundservice på Telia lovat några medlemmar att utan kostnad få avsluta det Mobila bredbandet när fibern är installerad. Vårt råd är därför just nu att vänta medan vi försöker reda ut det här med Telia, men om Telia inte kan lösa frågan om stängningen  måste ni ta omvägen över Mobilt bredband några veckor.


Det här blir bara dyrt för Telia och vi hoppas vi kan hitta en lösning. Vi söker kontakt med ansvariga på Telia för att få till en lösning men har inte fått svar ännu!

Oklarhet runt vissa anslutningar

Vi har några medlemmar som Telia Öppen fiber av olika anledningar inte har med i sitt projekt ännu, några av dessa har redan fiberslang dragen hela vägen fram från samförläggningen som gjordes 2016-17.


Förvirringen blir ännu lite större när Telias kundservice hårt pushar Mobilt bredband istället med frågor som “vet du ens skillnaden på mobilt och fiber?” till tekniskt inte så insatta pensionärer bland våra medlemmar som bara undrar varför deras fastigheter inte är med trots att de redan har fiberrör framdragna på tomten.


Var noga med att anmäla er till Telia men meddela även oss om ni inte “kommer med” i utbyggnaden och inte får er bekräftelse på fibern.


Vi har en lista på olösta case som vi jobbar aktivt med att reda ut med både Telia och kommunens bredbands-samordnare. Målet är självklart att få med alla som rimligen borde kunna anslutas och vi hoppas enkelt kunna stämma av de sista frågorna med de ansvariga på Telia direkt efter semestrarna.

“Det är pocenten Helge” - Flera anslutningar/fastighet

Telias kundservice klarar inte att hantera när vissa stora fastigheter beställer flera anslutningar. Vi har några gårdar i området som har många hus som rent juridiskt ligger på samma fastighet men dit man har beställlt flera oberoende fiberanslutningar.


Många av dessa har fortfarande helller inte fått sina bekräftelser på mer än en anslutning trots att alla är beställda och ska levereras i ungefär samma punkt.


När de som medlemmar ringer väljer Telias kundservice att säga saker som att “vi kan inte bygga, det är bara 33% anslutning åt det hållet” när ni egentligen beställt tre anslutningar så det matematiskt borde vara 100%.

Telia ser inte ens i sitt system på kundservice att det finns flera beställningar och argumenterar stenhårt för sin sak på bristande underlag.


Vi i föreningen arbetar på frågan. Berätta för oss när detta händer så kommer ni med bland våra olösta case som vi hoppas reda ut med Telia efter semestern.