Flaten & Gårdveda fiber
 
 

Nu pågår bygget av fibern i vårt område för fullt och det är väldigt bråttom om någon mer vill anmäla sig.


Inne i Gårdveda börjar man koppla på och göra installationerna inne i husen ungefär 28-29 oktober (preliminärt, alla får information om sin individuella tid). Det är alltså inte länge nu till de första i gänget får sin fiber inkoppad.


Arbetena i området fortsätter på många ställen och nästa steg blir att göra klart nätet ut till noden vid Grönkulla där installationerna är bokade första novemberveckan. Efter det fortsätter man steg för steg att bygga vidare utåt. Målet är att alla anslutningar skall vara klara innan jul.


Oklarheterna runt de sista anslutningarna upp mot  kraftverket och Björkenäs är nu också lösta. Det är någon sen anmälan kvar att försöka hinna hantera och få med.


MISSA NU INTE CHANSEN !!!

Vi hör till vår förskräckelse att några av er funderar på att nöja er med mobilt bredband och inte installera fiber. Det avråder vi bestämt ifrån! Tre viktiga skäl:


Det första och kanske viktigaste är att kommunens hemtjänst kommer att kräva fiber för larm, tillsyn med kameror och andra viktiga tjänster i framtiden. Ni riskerar alltså att inte kunna bo kvar hemma självständigt lika länge när ni blir äldre och behöver mer omsorg utan fiber.


Det andra handlar om fastighetsvärdet. Att installera fiber senare kommer att kosta minst det dubbla mot vad det kostar nu under projektet. Räkna med att en köpare drar av minst 50.000 kronor, det vet vi från andra områden.

För hus som ligger lite mer avsides kan kostnaden för en fiberanslutning bli ännu mycket högre senare (vid lite längre grävning kan det kosta hundratusentals kronor, om Telia ens gör det möjligt). Många väljer sannolikt att köpa ett annat hus istället om ni inte har fiber framdragen i framtiden.


Det tredje är att fibern är framtidssäker. Det finns ingen praktisk gräns för hur snabb fibern går att göra genom att bara byta elektroniken. Den kabel som dras fram till er är “evig” och kan uppdateras “hur mycket som helst” och “hur länge som helst”. Redan idag kan ni välja upp till 1000 Mbit/s som standard och rekordet på fiber är redan 250.000 gånger högre.


Mobilt bredband idag (4G/LTE) når kanske 20-40 Mbit/s här hos oss. Att vi inom en rimlig framtid kommer att få 5G här är inte realistiskt med tanke på att masterna måste stå runt 200 meter från varandra (vill vi ens det?). Även om vi får 5G någon gång i framtiden är det inte snabbare än det vi redan idag får som standard på fibern. OBS! Förväxla inte ett 5G-protokoll på telefonen (det kommer säkert att funka vartefter) med att hastigheten verkligen blir mycket högre.


Luft är helt enkelt inget bra signalmedium. Med “Moores lag” som sedan 1971 visat att hastigheterna inom IT fördubblas vartannat år kommer det mobila verkligen inte att ha en chans, ens i teorin, att hänga med framöver.


Föreningen jobbar sedan 2014 för att vi ska få fiber i vårt område. Eftersom regelverket ändrades så vi inte kunde bygga nätet i egen regi arbetar vi sedan 2017 ihop med Telia Öppen fiber.


Utbyggnaden baseras på den långa kanalisation med över två mil fiberslang som vi lyckades få till 2016-17 tillsammans med kommunen när E.On grävde ner sitt ledningsnät här i området och fiberföreningens stora engagemang med att skaffa intresserade.


Stort tack till eldsjälarna Carl-Ola och Martina som med sitt arbete lagt grunden för att vi får fiber. Utan kanalisationen och det stora jobbet med att samla ihop oss intresserade hade Telia aldrig fått ihop det här.


Nu är det viktigt att alla som inte redan har tecknat avtal med Telia gör det så att vi får med er alla i projeket. Det är väldigt bråttom nu!


https://landsbygd.oppenfiber.se/


Hjälp oss att få med grannarna. Har ni problem med att teckna avtalen eller fortfarande är tveksamma, vår “ambassadör” Martina hjälper er gärna.


Ytterligare information kommer här på hemsidan så snart vi hinner med.


För styrelsen i Flaten & Gårdveda Fiber,

Klas


Klas Liljegren

Ordförande


Info@flatenfiber.se


-------------------------------------------------------------------------


Hemsidan uppdaterad 2020-10-24.


-------------------------------------------------------------------------


 

Fiberbygget pågår !!!

Dålig timing - Telestationen i Vrånganäs stängdes 30/9!

Situationen med den gamla telestationen i Vrånganäs som stängdes ner precis innan fibern hinner bli klar nere i Flatenområdet var väldigt olycklig.


Tyvärr är det inte något varken Telia, vi i föreningen eller kommunen kan göra något åt. Släckningen av kopparnätet löper enligt en central nationell planering som är fastställd sedan många år. Den regleras av PTS (Post- och Telestyrelsen) för att det ska vara konkurrensneutralt mellan teleoperatörerna. Telia får helt enkelt inte utnyttja sin ställning som nätägare och ändra på den tidplanen.


Telia har lovat fixa en lösning på hur ni som medlemmar enklast/billigast kan gå omvägen över mobilt bredband en period tills fibern är klar. Vi vet sedan tidigare att kundservice på Telia lovat några medlemmar att utan kostnad få avsluta det Mobila bredbandet när fibern är installerad.