Flaten & Gårdveda fiber
 
 

Bygget av fibern pågår för fullt i vårt område. De första medlemmarna fick sin anslutning den 28 oktober, på årsdagen 6 år sedan fiberföreningen bildades med ett stormöte på Lilla Grönkulla


Området inne i Gårdveda är klart och online med drygt 20 fastigheter anslutna.. Drygt 20 hus ytterligare i Grönkulla och Flaten har anslutits och tänts upp i nätet i mitten av november och vi har nu över 45 medlemmar som redan hunnit få sin fiberanslutning.


Just nu är det fokus på linjejobben ute i området några veckor. Sedan ska de resterande anslutningarna göras den andra veckan i december så ni alla har fiber till jul som planerat. Några väldigt sena beställningar som kommmit in kan behöva mer tid och anslutas efteråt.


Ni som fått anslutnigen gjord och behöver lite hjälp hittar nu en del tips under “frågor & svar”. Vi har försökt hålla det så enkelt som möjligt runt valet av leverantör och alla de många möjligheterna som finns att hitta rätt lösningar för internet, TV och telefoni via fibern.


Lite bakgrund om föreningen

Föreningen jobbar sedan 2014 för att vi ska få fiber i vårt område. Eftersom regelverket ändrades så vi inte kunde bygga nätet i egen regi arbetar vi sedan 2017 ihop med Telia Öppen fiber.


Utbyggnaden baseras på den långa kanalisation med ungefär 2,5 mil fiberslang som vi lyckades få till 2016-17 tillsammans med kommunen när E.On grävde ner sitt ledningsnät här i området och fiberföreningens stora engagemang med att skaffa intresserade.


Stort tack till eldsjälarna Carl-Ola och Martina som med sitt arbete lagt grunden för att vi får fiber. Utan kanalisationen och det stora jobbet med att samla ihop oss intresserade hade Telia aldrig fått ihop det här.


För styrelsen i Flaten & Gårdveda Fiber,

Klas


Klas Liljegren

Ordförande


Info@flatenfiber.se


-------------------------------------------------------------------------


Hemsidan uppdaterad 2020-11-26.


-------------------------------------------------------------------------


 

Fiberbygget pågår !!!

Dålig timing - Telestationen i Vrånganäs stängdes 30/9!

Situationen med den gamla telestationen i Vrånganäs som stängdes ner precis innan fibern hinner bli klar nere i Flatenområdet var väldigt olycklig.


Tyvärr är det inte något varken Telia, vi i föreningen eller kommunen kan göra något åt. Släckningen av kopparnätet löper enligt en central nationell planering som är fastställd sedan många år. Den regleras av PTS (Post- och Telestyrelsen) för att det ska vara konkurrensneutralt mellan teleoperatörerna. Telia får helt enkelt inte utnyttja sin ställning som nätägare och ändra på den tidplanen.


Telia har lovat fixa en lösning på hur ni som medlemmar enklast/billigast kan gå omvägen över mobilt bredband en period tills fibern är klar. Vi vet sedan tidigare att kundservice på Telia lovat några medlemmar att utan kostnad få avsluta det Mobila bredbandet när fibern är installerad.