Flaten & Gårdveda fiber
 
 

Vi i styrelsen har sedan stämman sommaren 2017 jobbat vidare för att vi ska få fiber i vårt område. Föreningen jobbar nu ihop med Telia Öppen fiber och deras nätbolag Scanova.


Efter många turer finns nu större delen av föreningens område med i Telias planer för år 2020. Detta kommer att bli en helt kommersiell lösning och utbyggnaden baseras på den kanalisation som vi lyckades få till 2016-17 ihop med kommunen när E.On grävde ner sitt ledningsnät här i området och fiberföreningens stora engagemang med att skaffa intresserade.


Stort tack till eldsjälarna Carl-Ola och Martina som med sitt arbete lagt grunden för att vi får fiber. Utan kanalisationen och det stora jobbet med att samla ihop oss intresserade hade Telia aldrig fått ihop det här.


Telia kommer att gå ut med en speciell information i vårt område till kunderna under januari.


Nu är det viktigt att alla tecknar avtalen så att vi får med er alla i projeket


https://landsbygd.oppenfiber.se/


OBS! Ni har fortfarande ångerrätt på 14 dagar från det datum Telia tagit sitt byggbeslut och bekräftat era avtal. Det är alltså först då avtalen blir helt bindande.


Ytterligare information kommer här på hemsidan så snart vi hinner med.


Medräknat Gårdveda "tätort" finns det 80-90 fastigheter i vårt medlemsregister som tidigare tecknat avtal med fiberföreningen. Tyvärr måste dessa avtal annulleras och göras om eftersom Telia kräver att deras standardavtal används. Det har nu en stor andel av medlemmarna gjort och vi ligger med som “etapp 1” i Telias planer.


Hjälp oss att få med grannarna. Har ni problem med att teckna avtalen eller fortfarande är tveksamma, vår “ambassadör” Martina hjälper er gärna.


Mer information kommer efter hand.


Med önskan om ett Gott Nytt 2019!


För styrelsen i Flaten & Gårdveda Fiber,

Klas


Klas Liljegren

Ordförande


-------------------------------------------------------------------------


Nu väntar vi på slutgiltigt besked från Telia. Sedan kommer vi i styrelsen att skicka ut ett informationsbrev till alla medlemmar. Samtidigt kommer alla som tecknat fiberavtal med föreningen och inte redan hunnit att få tillbaka dessa makulerade att få sina tillbaka också. Vi är tyvärr tvungna att göra så då Telia enbart kan godkänna sina egna standardavtal (se informationen ovan). Det är alltså bara Telias egna avtal som gäller!
 

Det blir fiber, men först 2020 !!!