Flaten & Gårdveda fiber
 
 

Arbetet med att blåsa fiber är snart avslutat. Den sista långa grenen ut till Årena börjar bli klar. Sedan ska bara Grönkulla Norregård också blåsas i efter att man innan jul grävt sträckan över Lilla Grönkulla och också fått upp fiberslangen i telestolparna dit ner.


Tyvärr kommer vi inte att hinna bli klara i januari utan vi kommer att ramla in någon vecka i februari. Planen är nu att koppla in de 5 medlemmarna på linjen ut mot Årena i början av februari och samma vecka ta installationen av de 6 “eftersläntrarna” som tillkomit under projektets gång.


Vi tackaar för den positiva stämning ni alla ger gänget som jobbar här med era postiva sms och glada tillrop vartefter ni blir anslutna. Ni ska veta att det värmer hela gänget i vinterkylan!


Lite tips!

Ni som fått anslutnigen gjord och behöver lite hjälp att komma igång hittar en del tips här under “frågor & svar”. Vi har försökt hålla det så enkelt som möjligt runt valet av leverantör och alla de många möjligheterna som finns att hitta rätt lösningar för internet, TV och telefoni via fibern.


Lite bakgrund om föreningen

Föreningen jobbar sedan 2014 för att vi ska få fiber i vårt område. Eftersom regelverket ändrades så vi inte kunde bygga nätet i egen regi arbetar vi sedan 2017 ihop med Telia Öppen fiber och deras nätbolag Skanova.


Utbyggnaden baseras på den långa kanalisation med ungefär 2,5 mil fiberslang som vi lyckades få till 2016-17 tillsammans med kommunen när E.On grävde ner sitt ledningsnät här i området och fiberföreningens stora engagemang med att skaffa intresserade.


De första medlemmarna fick sin anslutning den 28 oktober 2020, på årsdagen 6 år sedan fiberföreningen bildades med ett stormöte på Lilla Grönkulla.


Stort tack till eldsjälarna Carl-Ola och Martina som med sitt arbete lagt grunden för att vi får fiber. Utan kanalisationen och det stora jobbet med att samla ihop alla intresserade hade Telia aldrig fått ihop projektet så att vi fått fiber här i vårt spretiga landsbygdsområde.


För styrelsen i Flaten & Gårdveda Fiber,

Klas


Klas Liljegren

Ordförande


Info@flatenfiber.se


-------------------------------------------------------------------------


Hemsidan uppdaterad 2021-01-15.


-------------------------------------------------------------------------

 

Fiberbygget inne i slutspurten !!!