Flaten & Gårdveda fiber
 
 

Nu är bygget av fibern påbörjat i vårt område! Projektet löper nu för fullt och det är väldigt bråttom om någon mer vill anmäla sig. Installationen drar igång snart och målet är att alla anslutningar skall vara klara innan jul. Den mer exakta planeringen pågår och vi återkommer så snart vi  vet mer om tidplanen. Förberedelserna ute i fält är redan igång.


MISSA NU INTE CHANSEN !!!

Vi hör till vår förskräckelse att några av er funderar på att nöja er med mobilt bredband och inte installera fiber. Det avråder vi bestämt ifrån! Tre viktiga skäl:


Det första och kanske viktigaste är att kommunens hemtjänst kommer att kräva fiber för larm, tillsyn med kameror och andra viktiga tjänster i framtiden. Ni riskerar alltså att inte kunna bo kvar hemma självständigt lika länge när ni blir äldre och behöver mer omsorg utan fiber.


Det andra handlar om fastighetsvärdet. Att installera fiber senare kommer att kosta nästa ägare minst det dubbla mot vad det kostar nu under projektet och i många fall ännnu mycket mer (hundratusentals kronor vid lite längre grävning om Telia ens gör det möjligt). Räkna med att en köpare drar av minst 50.000 kronor eller minst vad det kostar att få grävt om det är långt. Många bara väljer ett annat hus om ni inte har fiber framdragen i framtiden.


Det tredje är att fibern är framtidssäker. Det finns ingen praktisk gräns för hur snabb fibern går att göra genom att bara byta elektroniken. Den kabel som dras fram till er är “evig” och kan uppdateras “hur mycket som helst” och “hur länge som helst”. Redan idag kan ni välja upp till 1000 Mbit/s som standard och rekordet på fiber är redan 250.000 gånger högre.


Mobilt bredband idag (4G/LTE) når kanske 20-40 Mbit/s här hos oss. Att vi inom en rimlig framtid kommer att få 5G här är inte realistiskt med tanke på att masterna måste stå runt 200 meter från varandra (vill vi ens det?). Även om vi får 5G någon gång i framtiden är det inte snabbare än det vi redan idag får som standard på fibern.


Luft är helt enkelt inget bra signalmedium. Med “Moores lag” som sedan 1971 visat att hastigheterna inom IT fördubblas vartannat år kommer det mobila verkligen inte att ha en chans, ens i teorin, att hänga med framöver.


Föreningen jobbar sedan 2014 för att vi ska få fiber i vårt område. Eftersom regelverket ändrades så vi inte kunde bygga nätet i egen regi arbetar vi sedan 2017 ihop med Telia Öppen fiber.


Utbyggnaden baseras på den långa kanalisation med över två mil fiberslang som vi lyckades få till 2016-17 tillsammans med kommunen när E.On grävde ner sitt ledningsnät här i området och fiberföreningens stora engagemang med att skaffa intresserade.


Stort tack till eldsjälarna Carl-Ola och Martina som med sitt arbete lagt grunden för att vi får fiber. Utan kanalisationen och det stora jobbet med att samla ihop oss intresserade hade Telia aldrig fått ihop det här.


Nu är det viktigt att alla som inte redan har tecknat avtal med Telia gör det så att vi får med er alla i projeket. Det är väldigt bråttom nu!


https://landsbygd.oppenfiber.se/


Hjälp oss att få med grannarna. Har ni problem med att teckna avtalen eller fortfarande är tveksamma, vår “ambassadör” Martina hjälper er gärna.


Ytterligare information kommer här på hemsidan så snart vi hinner med.


För styrelsen i Flaten & Gårdveda Fiber,

Klas


Klas Liljegren

Ordförande


Info@flatenfiber.se


-------------------------------------------------------------------------


Hemsidan uppdaterad 2020-09-12 med lite nytt under aktuellt och en del redaktionella ändringar.


De återstående oklarheterna runt vilka som kan anslutas har vi nu löst med Telia vid mötet den 3 september. Vi hoppas att även ni tappra med de sista oklara fallen nu också kan beställa fibern och få era orderbekräftelser.


-------------------------------------------------------------------------
 

Fiberbygget är påbörjat !!!

Dålig timing - Telestationen i Vrånganäs stängs 30/9!

Situationen med telestationen i Vrånganäs som Telia lägger ner precis innan fibern blir klar är väldigt olycklig men tyvärr inte något att göra åt.


Släckningen av kopparnätet löper enligt en central planering som är fastställd sedan många år. Den regleras av PTS (Post- och Telestyrelsen) för att det ska vara konkurrensneutralt mellan teleoperatörerna. Telia får helt enkelt inte utnyttja sin ställning som nätägare och ändra på tidplanen.


Det innebär att ni som är beroende av era förbindelser måste teckna mobilt bredband för en kort period tills fibern blir klar. Telia har lovat fixa en lösning/erbjudande på hur ni som medlemmar enklast/billigast kan gå omvägen över det mobila tills fibern är klar.


Vi vet sedan tidigare att kundservice på Telia lovat några medlemmar att utan kostnad få avsluta det Mobila bredbandet när fibern är installerad.

De sista oklarheterna runt vissa anslutningar

Vi har på byggmötet den 3 september gått igenom och stämt av de öppna/olösta anslutningarna i området med Telia. Telia har uppdaterat sitt system efter den stora genomgång vi gjort tillsammans och vi vet att de har kontaktat flera av er där det tidigare funnits oklarheter. Sannolikt kommer flera fastigheter där föreningen gjort förberedelser (lagt fiberslang) nu att läggas till i projektet.


Var noga med att anmäla er till Telia men meddela även oss om ni fortfarande inte “kommer med” i utbyggnaden och inte får er bekräftelse på fibern. Detta gäller även er som har oklarheter runt att ni har flera anslutningar på samma fastighet.


Målet är självklart att få med alla som rimligen borde kunna anslutas och vi har nu direktkontakt med de ansvariga på Telia så vi kan lösa eventuella oklarheter.’