Ordinarie föreningsstämma där beslut fattades att lägga ner förenigen efter väl förrättat värv.


Klas Liljegren valdes till likvidator och sköter den formella nedläggningen. Annars stannar samtliga kvar på sina poster “to the bitter end” som sannolikt lblir med en sista stämma i slutet av juni.